Home -> Public companies and autonomous entities -> Palma Convention Centre -> Palma City Council search

Specific contract data by status

  • Final award

SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA I COL·LABORACIÓ THE TECHNICAL ASSISTANCE AND TECHNICAL COOPERATION SERVICE WITH THE TAXATION SERVICES OF PALMA CITY COUNCIL FOR THE PRACTICE OF ACTION FOR REGULATING, VERIFYING AND INSPECTING ALL LOCAL TAXES

Junta de Govern de data 10 de novembre de 2010

Contract data:

File no.:
2010-018-A

Award procedure:
Acuerdo marco

Contract type:
Servicios

Specific data Final award

Publication date contracting profile:
15/11/2010

Award:

COORDINADORA DE GESTIÓN DE INGRESOS SA

NIF: A-81982225

Winning bid price:
El 10% de les liquidacions realment recaptades més l'IVA.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telephone: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010