Home -> Public companies and autonomous entities -> Municipal Funeral Service (EFM) -> Palma City Council search

Specific contract data by status

  • Final award

WORK TO BE CARRIED OUT BY SUBSIDIARY EXECUTION FROM THE URBAN ORGANISATION PROCEEDINGS, THE PROTECTION OF BUILDINGS AND THOSE ESTABLISHED IN THE MUNICIPAL BYELAWS ON THE PROTECTION OF BUILDINGS AND ON THE USE OF THE DRAINAGE NETWORK

Junta de Govern de data 2 de febrer de 2011

Contract data:

File no.:
2010-056-O

Award procedure:
Acuerdo marco

Contract type:
Obras

Specific data Final award

Publication date contracting profile:
07/02/2011

Award:

CONTRATAS BARTOLOMÉ RAMÓN SA

NIF: A-57115701

Winning bid price:
Un 23,10 % de baixa sobre els preus unitaris assenyalats a la publicació "Preus de la construcció" editad pel Col.legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes tècnics de Mallorca.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telephone: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010