Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Adjudicacions i formalitzacions

OBRES A REALITZAR PER VIA D'EXEC. SUBSIDIÀRIA DERIVADES D'EXP. DE DISCIPLINA URBANÍSTICA, PROTECCIÓ DE L'EDIFICACIÓ I LES PREVISTES A L'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓ D'EDIFICIS I SOBRE L'ÚS DEL CLAVEGUERAM SANITARI

Junta de Govern de data 2 de febrer de 2011

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2010-056-O

Procediment d'adjudicació:
Acuerdo marco

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
07/02/2011

Adjudicatari:

CONTRATAS BARTOLOMÉ RAMÓN SA

NIF: A-57115701

Preu de l'adjudicació:
Un 23,10 % de baixa sobre els preus unitaris assenyalats a la publicació "Preus de la construcció" editad pel Col.legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes tècnics de Mallorca.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010