Inici -> Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEI DE TELECOMUNICACIONS FIXES I MÒBILS PER A L'AJUNTAMENT DE PALMA. LOT 1 - TELEFONIA FIXA. LOT 2 - TELEFONIA MÒBIL

Junta de Govern de data 19 de gener de 2011

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2010-001-A

Procediment d'adjudicació:
Acuerdo marco

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
26/01/2011

Adjudicatari:

UTE: TELEFONICA DE ESPAÑA SAU - TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA SAU ( 2 LOTS )

NIF: A-82018474 A-78923125

Preu de l'adjudicació:

Import adjudicació Lot 1:

- 3.836.223,36 € sense l'IVA.

- 4.526.743,56 € amb l'IVA inclòs.

Import adjudicació Lot 2:

- 680.074,60 € sense l'IVA.

- 802.488,03 € amb l'IVA inclòs.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010