Home -> Public companies and autonomous entities -> Housing Board

Specific contract data by status

  • Final award

POSTAL SERVICES OF PALMA CITY COUNCIL (2 LOTS)

Junta de Govern de data 2 de maig de 2012

Contract data:

File no.:
2011-035-A

Award procedure:
Acuerdo marco

Contract type:
Servicios

Specific data Final award

Publication date contracting profile:
07/05/2012

Award:

MITJANA BALEAR SL (Lot 1: REPARTIMENT COMPLEMENTARI DEL SERVEI MUNICIPAL DE NOTIFICADORS)

NIF: B-07894744 I

SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELELGRAFOS SA (Lot 2: PRESTACIO DEL SERVEI POSTAL AMB DESTI UNIVERSAL)

NIF: A-83052407

Award JG date:
04/05/2012

Winning bid price:

- pels preus unitaris amb l'IVA inclòs i conceptes segons la seva proposta de 16 de gener de 2012.

- pels percentatges de baixa respecte a les tarifes oficials i conceptes segons la seva proposta de 16 de gener de 2012.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telephone: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010