Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IME

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEI DE TRANSPORT I MUDANCES PER A L'AJUNTAMENT DE PALMA

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2012-010-A

Procediment d'adjudicació:
Negociat amb publicitat

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
26/07/2012

Adjudicatari:

URBANO SA

NIF: A - 78000635

Formalització del contracte:

La formalització del contracte s'haurà de efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en el qual es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats .

Data d'adjudicació JG:
18/07/2012

Preu de l'adjudicació:

Segons els preus unitaris oferts a la seva proposició econòmica signada dia 7 de maig de 2012.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010