Inici -> Enllaços d'interès

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

VENDA DE FERRALLES FÈRRIQUES, NO FÈRRIQUES I RESIDUS VARIS NO PERILLOSOS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2012-014-P

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Privats

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
09/07/2012

Adjudicatari:

ADALMO SL

NIF: B-07047525

Formalització del contracte:

La formalització del contracte s'haurà de efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en el qual els licitadors i candidats hagin rebut la notificació de l'adjudicació.

Data d'adjudicació JG:
04/07/2012

Preu de l'adjudicació:

L'import del contracte serà del 100 % únic d'alça sobre la totalitat dels preus unitaris en els termes prevists a l'apartat B) del quadre annex segons la seva propoosta signada dia 28 de maig de 2012.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010