Inici -> Ajuntament -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

Documents

SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE JOVES DINAMO.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2012-012-A

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
29/10/2012

Adjudicatari:

UTE: ESPORTS 85 SL - ATREYUD SERVEIS INTERVENCIÓ SOCIO-EDUCATIVA SL

NIF: U-57774697

Formalització del contracte:

La formalització del contracte s'haurà de efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en el qual es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats .

Data d'adjudicació JG:
24/10/2012

Preu de l'adjudicació:
566.720,00 € amb un 10 % d'IVA inclòs per dos anys de contracte.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010