Home -> Contractes menors

Specific contract data by status

  • Current tenders
  • Pending award
  • Final award

THE CONSERVATION AND MAINTENANCE OF THE ORNAMENTAL FOUNTAINS AND THE ARTISTIC LIGHTING INSTALLATIONS OF THESE STRUCTURES.

Contract data:

File no.:
2012-015-A

Award procedure:
Abierto sujeto a regulación harmonizada

Contract type:
Servicios

Specific data Final award

Publication date contracting profile:
18/01/2013

Award JG date:
16/01/2013

Information

*Aquelles empreses interessades en visitar les fonts objete d'aqueste contracte, han de contactar amb el Sr. Pep Morell o amb el Sr. Bartomeu Amengual al telèfon 971-76-48-00.

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSARIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1er - Feu clic aquí
2on - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció guardar (NO abrir).


AVÍS:

ACARAMENTS ("COMPULSES") DE DOCUMENTS.

  • SOLS S'ADMETRAN A TRÀMIT LES SOL·LICITUDS D'ACARAMENTS DE DOCUMENTS QUE ES REALITZIN AMB UN MÍNIM DE 24 HORES D'ANTELACIÓ A LA FINALITZACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telephone: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010