Inici -> Ajuntament -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Adjudicacions i formalitzacions

SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ I EN ALTA TENSIÓ PER A LES INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC EDIFICIS MUNICIPALS I ALTRES USOS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2011-036-S

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
29/05/2012

Adjudicatari:

La Junta de Govern de dia 9 de maig de 2012 va declarar DESERTA la licitació, ja que dins el termini reglamentari no s'ha presentant cap licitador


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010