Inici -> Contractes menors

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS DE SENYALÍSTICA PER A L'AJUNTAMENT DE PALMA

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2012-009-S

Procediment d'adjudicació:
Negociat sense publicitat

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
09/07/2012

Adjudicatari:

GRABADOS NAYBOR SA

NIF: A-07209075

Formalització del contracte:

La formalització del contracte s'haurà de efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en el qual els licitadors i candidats hagin rebut la notificació de l'adjudicació.

Data d'adjudicació JG:
04/07/2012

Preu de l'adjudicació:
L'import del contracte serà d'acord els preus unitaris oferts a la seva proposta econòmica signada.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010