Inici -> Contractes menors

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

CONCESSIO DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR I LA VIGILÀNCIA, LA NETEJA I EL MANTENIMENT DELS LAVABOS DEL CENTRE DE RECEPCIÓ DE VISITATS DEL CASTELL DE BELLVER

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2012-017-C

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Concessions administratives

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
02/08/2012

Adjudicatari:

ESPAIS NETS MALLORCA SLU

NIF: B-57485260

Formalització del contracte:

La formalització del contracte s'haurà de efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en el qual es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Preu de l'adjudicació:
Cànon anual de 35.000,00 € amb l'IVA inclòs més un 7% sobre les vendes del servei de bar.

Informació
Adjudicació mitjançant el Decret de batlia núm. 14318 de dia 1 d'agost de 2012.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010