Inici -> Contractes menors -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

CONTRACTE MIXTE D'OBRES I SERVEIS DE REFORMA, MILLORA, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRAESTRUCTURES A VIALS, CAMINS I ESPAIS LLIURES PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA (4 LOTS)

Lot 1. Zona Centre-Nord
Lot 2. Zona Ponent
Lot 3. Zona Llevant-Platja de Palma
Lot 4. Zona General

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2012-028-O

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Mixtes

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
02/07/2013

Adjudicatari:

MELCHOR MASCARO SA

NIF: A-07045248

Formalització del contracte:

La formalització del contracte no es podrà efectuar abans què transcorrin quinze dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data d'adjudicació JG:
19/06/2013

Preu de l'adjudicació:

LOT 1-LOT 2: 18 % baixa única sobre totalitat preus màxims unitaris segons plecs i seva proposta de 15.10. 12.

LOT 3: 18'5 % baixa única sobre totalitat preus màxims unitaris segons plecs i seva proposta de 15.10.12.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010