Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DEL DRENATGE DEL PAS INFERIOR DE EUSEBI ESTADA BAIX LA VIA DE CINTURA

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2012-029-O

Procediment d'adjudicació:
Negociat sense publicitat

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
03/05/2013

Adjudicatari:

VIAS Y OBRAS SA (VOPSA)

NIF: A-07053374

Formalització del contracte:

La formalització del contracte s'haurà de efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en el qual es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats .

Data d'adjudicació JG:
30/04/2013

Preu de l'adjudicació:

78.807,88 € amb un 21 % d'IVA inclòs

65.130,48 € sense IVA


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010