Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

CONTRACTE MIXTE D'OBRES I SERVEIS DE REFORMA, MILLORA, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE PAVIMENTS ASFÀLTICS, PAVIMENTS GRANULARS I MOVIMENTS DE TERRES A VIALS, CAMINS I ESPAIS LLIURES PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2012-041-O

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Mixtes

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
28/06/2013

Adjudicatari:

AGLOMERADOS MALLORCA SA (AGLOMSA)

NIF: A-07115934

Formalització del contracte:

La formalització del contracte no es podrà efectuar abans què transcorrin quinze dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data d'adjudicació JG:
19/06/2013

Preu de l'adjudicació:

Per un 3,80% de baixa única sobre la totalitat dels preus unitaris segons plecs i la seva proposta de dia 6 de març de 2013


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010