Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DEL VESTUARI DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (49 LOTS)

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2014-003-S

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
17/06/2014

Adjudicatari:

- EL CORTE INGLES SA (A-28017895) Adjudicatari dels lots 1, 2, 5, 9, 10, 12, 14,  16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 30, 32, 36, 39, 40, 43, 44, 45 i 47.

- GUARNICIONERIA ROAL SA (A-78608940) Adjudicatari dels lots 3, 4, 23, 26, 33, 37 i 48. 

- PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD SA (A-58265364) Adjudicatari del lot  7.

- INSIGNA UNIFORMES SL (B-97611164) Adjudicatari del lot 38.

- SAGRES SL (B-36028991) Adjudicatari dels lots 8, 15, 20, 24, 31, 41, 42, 46 i 49.

- DRAGER SAFETY HISPANIA SA (A-83140012) Adjudicatari dels lots 11, 13 i 27.

- DECLARAR DESERTS lots 6, 28, 34 i 35 

Formalització del contracte:

La formalització del contracte no es podrà efectuar abans què transcorrin quinze dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data d'adjudicació JG:
12/06/2014

Preu de l'adjudicació:
Segons preus unitaris amb IVA inclòs ofertats a les respectives propostes econòmiques signades pels licitadors

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010