Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEI DE NETEJA DELS LOCALS, CENTRES I DEPENDÈNCIES ADMINISTRATIVES (LOT 1) I DEL SERVEI DE NETEJA I PORTERIA DELS CENTRES ESCOLARS (LOT 2) DE L'AJUNTAMENT DE PALMA

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2014-019-A

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
28/09/2015

Adjudicatari:

LOT 1 i LOT 2: SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA SA (SELSA)

NIF: 08350621

Formalització del contracte:

La formalització del contracte no es podrà efectuar abans què transcorrin quinze dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data d'adjudicació JG:
09/09/2015

Preu de l'adjudicació:

LOT 1: 5.385.461,82 € amb IVA inclòs

LOT 2: 6.974.926,52 € amb IVA inclòs

Ambdos lots amb les millores,sense cost econòmic, descriptes a les seves ofertes econòmiques.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010