Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEI DE SUPERVISIÓ ENERGÈTICA, ADEQUACIÓ A NORMATIVA, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT EXTERIOR DEL MUNICIPI DE PALMA (3 LOTS)

Programa Operatiu FEDER Illes Balears

En data 28 de juliol de 2014 es publicà al Perfil del Contractant l'anunci de licitació del Servei de supervisió energètica, adequació a normativa, manteniment i conservació del sistema d'enllumenat exterior del municipi de Palma (3 LOTS) i en data 6 de febrer de 2015 es publicà l'anunci d'adjudicació de l'esmentada licitació. Als esmentats anuncis no es va fer referència al possible finançament del projecte per fons europeus. Mitjançant aquest anunci s'informa que en data 6 de setembre de 2017 s'ha acceptat el cofinançament de la despesa originada per aquesta licitació mitjançant el Programa Operatiu FEDER Illes Balears 2014-2020

Expedient cofinançat en el marc de l'instrument de finançament NEXT GENERATION EU.

Fons Europeus NextGenerationEU

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2014-020-A

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
27/10/2017

Adjudicatari:

Lot 0: UTE LETTER INGENIEROS SL Y ATISOLUCIONES DISEÑO DE SISTEMAS (U19574821)

Lots 1 i 2: UTE CITELUM IBERICA SA-EMTE SERVICE SAU (A-59087361/A-60470127)

Formalització del contracte:

La formalització del contracte : 08.04.2015

Data d'adjudicació JG:
04/02/2015

Preu de l'adjudicació:

Lot 0: Segons plecs i la seva proposició econòmica de 10.09.14, per un 30,19% de baixa única sobre pressupost fix

Lots 1 i 2: Segons plecs i la seva proposició econòmica de 16.09.14, amb les condicions i millores proposades

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:


1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010