Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEI DE TALLERS DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA (3 LOTS)

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2014-028-A

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
19/03/2015

Adjudicatari:

LOT 1(Sectors Ciutat Antiga,Llevant Nord i Mestral): BAOBAD EDUCA ENTITAT PRESTADORA DE SERVEIS A LA INFÀNCIA I LA JOVINTUT (G-57742710) 

LOT 2 (Sectors Est, Estacions i Nord): ASSOCIACIÓ AMÉS (G-57320012)

LOT 3 (Sectors Litoral, Llevant Sud i Ponent):  ASSOCIACIÓ AMÉS (G-57320012)


La Junta de Govern en sessió de dia 25 de febrer de 2015 es va donar per assabentada de la resolució 165/2015 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) del recurs interposat per l'empresa BAOBAB EDUCA ENTITAT PRESTADORA DE SERVEIS A LA INFANCIA I A LA JOVENT i com a conseqüència, en aplicació de l'esmentada resolució, va ANUL·LAR l'acord de data 17.12.2014 d'adjudicació a l'empresa ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL del LOT 1 d'aquest contracte i va retrotreure totes les actuacions al moment de la valoració de les ofertes econòmiques.

La Junta de Govern de dia 18.03.2015 va adjudicar el lot 1 a BAOBAB EDUCA motivada per la resolució 165/15 del TACRC

Formalització del contracte:

La formalització del contracte no es podrà efectuar abans què transcorrin quinze dies hàbils
des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data d'adjudicació JG:
17/12/2014

Preu de l'adjudicació:

LOT 1: 46.956,00 € IVA inclòs

LOT 2: 42.560,00 € amb l' IVA exempt

LOT 3: 47.832,50 € amb l' IVA exempt

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010