Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEI DE NETEJA I DESBROSSAMENT DE MATERIAL VEGETAL ALS CAMINS RURALS, ESPAIS LLIURES PÚBLICS MUNICIPALS, SOLARS MUNICIPALS DESTINATS A EQUIPAMENT, FOSOS INTERIORS I EXTERIORS DELS CASTELL DE BELLVER I TANCAMENT DE SOLARS MUNICIPALS

NOTA INFORMATIVA: La Mesa de Contractació de dia 16 de gener, en acte intern, ha acordat ajornar la sessió per donar compte del sobre A (documentació administrativa) i comunicació de la data de l'obertura del sobre C (criteris de valoració quantificables mitjançant fórmules) al dia 26 de gener de 2015 a les 9 hores al saló de sessions d'aquest Ajuntament ja que no han arribat tots els sobres enviats per correu de les empreses que han anunciat la seva participació per FAX.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2014-036-A

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
28/04/2015

Adjudicatari:

PROYECTOS PAISAJÍSTICOS DE BALEARES SL

NIF: B-07715535

Formalització del contracte:

La formalització del contracte no es podrà efectuar abans què transcorrin quinze dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data d'adjudicació JG:
22/04/2015

Preu de l'adjudicació:

Segons plecs i preus unitaris, d'acord amb la seva proposta econòmica de dia 12 de gener de 2015 amb les baixes propostes.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010