Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEI DE MANTENIMENT DELS EDIFICIS MUNICIPALS (LOT 1) I DE MANTENIMENT I VIGILÀNCIA DELS EDIFICIS DE TITULARITAT LOCAL DESTINATS A CENTRES PÚBLICS D'EDUCACIÓ INFANTIL I/O PRIMÀRIA (LOT 2)

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2014-038-A

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
01/07/2015

Adjudicatari:

ROIG OBRES SERVEIS I MEDI AMBIENT SA

NIF: A-07077969

Formalització del contracte:

La formalització del contracte no es podrà efectuar abans què transcorrin quinze dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data d'adjudicació JG:
24/06/2015

Preu de l'adjudicació:

Lot 1: 5.397.242,40 € amb IVA inclòs de despesa estimada per a 4 anys de contrate.

Lot 2: 9.589.843,04 € amb IVA inclòs de despesa estimada per a 4 anys de contracte.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010