Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEI DE DUES ÀREES DE TREBALL DEL PROGRAMA D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA DESTINAT A L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (PISE) LOTS 1 I 2

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2014-039-A

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
19/03/2015

Adjudicatari:
La Junta de Govern en sessió de dia 18 de març de 2015 va DESISTIR del contracte en aplicació de l'art 155.2 del RDL 3/2011 de la LCSP, d'acord amb l'informe de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat segons el qual no es pot firmar el conveni de col.laboració amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, ja que hi ha una sèrie de deficiències que fan impossible la seva tramitació.

Data d'adjudicació JG:
18/03/2015

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010