Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEI DE VENDA D'ENTRADES A LES TAQUILLES DELS TEATRES MUNICIPALS I CASTELL DE BELLVER I PER ALTRES CANALS DE VENDA AIXÍ COM RESERVES I CONTROL D'ACCÉS ALS RECINTES REFERITS

NOTA INFORMATIVA: La Mesa de  Contractació de dia 13 de febrer, en acte intern, ha acordat ajornar la sessió per donar compte del sobre A (documentació administrativa) i l'obertura del sobre B (proposició tècnica relativa als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor) al dia 23 de febrer de 2015,  a les 9 hores al Saló de Sessions d'aquest Ajuntament ja que no han arribat tots els sobres enviats per correu de les empreses que han anunciat la seva participació per FAX.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2015-001-A

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
10/07/2015

Adjudicatari:

IC SOFTWARE SL

NIF: B-59094938

Formalització del contracte:

La formalització del contracte s'haurà de efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en el qual es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats .

Data d'adjudicació JG:
08/07/2015

Preu de l'adjudicació:

19.988,70 € amb IVA inclòs.

16.519,59 € més 3.469,11 € d'IVA

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010