Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEI D'ASSISTÈNCIA I COL·LABORACIÓ TÈCNICA EN MATÈRIA D'INSPECCIÓ TRIBUTARIA

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2015-002-A

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
28/04/2015

Adjudicatari:

COORDINADORA DE GESTIÓN DE INGRESOS SA

NIF: A-81982225

Formalització del contracte:

La formalització del contracte no es podrà efectuar abans què transcorrin quinze dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data d'adjudicació JG:
22/04/2015

Preu de l'adjudicació:

Segons plecs i la seva oferta econòmica de 17.02.2015, per un percentatge de 11,50%, IVA exclòs, sobre l'import realment recaptat.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1º - Feu clic aquí
 
2º - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció  guardar (NO abrir).


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010