Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SUBMINISTRAMENT DE LA IMPRESSIÓ DE 275.000 PAPERETES DE CADA UNA DE LES CANDIDATURES A REGIDORS D'AQUEST MUNICIPI PER A LES ELECCIONS DEL PROPER DIA 24 DE MAIG OFICIALMENT PROCLAMADES PER LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2015-004-S

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
28/04/2015

Adjudicatari:

ASOCIACION MALLORQUINA PARA PERSONAS CON DISMINUCION PSIQUICA - AMADIP

NIF: G-07065709

Formalització del contracte:

La formalització del contracte s'haurà de efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en el qual es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data d'adjudicació JG:
22/04/2015

Preu de l'adjudicació:

Segons plecs i la seva proposta econòmica de dia 18 de febrer de 2015

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010