Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

LLOGUER D'UN LOCAL DESTINAT AL PALMAJOVE

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
LLOGUER NÚM. 112

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Arrendaments

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
27/07/2015

Adjudicatari:

La Junta de Govern de dia 22.07.2015 acordà EXCLOURE a l'únic licitador, ja que el local que ha ofert no compleix amb els requeriment objectes del contracte.

La mateixa Junta de Govern acordà DECLARAR DESERTA la licitació, ja que l'únic licitador ha quedat exclòs.

Data d'adjudicació JG:
22/07/2015

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010