Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTE D'EXECUCIÓ, CONSTRUCCIÓ DE LES OBRES I EXPLOTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LA "ZONA VERDA I INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES DE CA N'ANGELÍ"

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2014-015-C

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Concessió d'obres públiques

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
04/06/2015

Adjudicatari:
La Junta de Govern del 03.06.2015 va excloure l'únic licitador en aplicació de la clàusula 15.9 dels plecs i l'article 103 del RDL3/2011del text refós de la LCSP i declarar deserta la licitació.

Data d'adjudicació JG:
03/06/2015

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010