Inici -> Contractes menors

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

GESTIO I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A BAR- CAFETERIA AL CASAL SOLLERIC

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2015-009-C

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Concessions administratives

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
08/10/2019

Adjudicatari:
Per Junta de Govern de dia 02.12.2015 es va declarar DESERTA la licitació ja que ambdues empreses licitadores han quedat excloses.

La Junta de Govern de dia 02.10.2019 va adjudicar a l'empresa ANIMA MANAGEMENT & CONSULTING SL. Aquest acord ve motivat per l'Acte de suspensió d'execució de l'acord d'excloure y declarar desert aprovat per la Junta deGovern del 2.12.15 i la Sentència dictada el 8.06.18pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que va estimar el recurscontenciós - administratiu, junt amb la inadmissió del recurs de cassacióinterposat davant el Tribunal Suprem.

Data d'adjudicació JG:
02/12/2015

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010