Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEI DE RESTAURACIÓ DEL MONUMENT D'ANTONI MAURA SITUAT A LA PLAÇA DEL MERCAT DE PALMA DE MALLORCA

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2015-011-A

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
28/09/2015

Adjudicatari:

MITRA RESTAURA SL

NIF: B-57281552

Formalització del contracte:

La formalització del contracte s'haurà de efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en el qual es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats .

Data d'adjudicació JG:
09/09/2015

Preu de l'adjudicació:

31.538,44 € amb IVA inclòs

26.064,83 € més 5.473,61 € d'IVA amb les millores, sense cost econònic, descriptes a la seva oferta econòmica.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010