Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEI D'INFRAESTRUCTURES DE SISTEMES INFORMÀTICS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA I DELS SEUS ENS DEPENDENTS ALS QUE PRESTI SERVEIAVÍS

La Junta de Govern de dia 15.07.2015 va aprovar RENUNCIAR a la licitació segons l'informe tècnic del responsable de Sistemes, Suport Tècnic i Seguretat TI el qual, reunida la comissió tècnica, aconsella aturar la licitació per realitzar una valoració global de totes les necessitats reals informàtiques de l'Ajuntament i per què s'ha plantejat la conveniència de licitar totes les necessitats informàtiques de l'Ajuntament: aplicacions, sistemes, subministraments, suports i resta de serveis relacionats amb la matèria.


La Junta de Govern de dia 1.07.2015 aprovà: 1r. AMPLIAR EL TERMINI de la licitació d'aquest servei fins el dia 30 de juliol de 2015 a les 14'00 hores. 2n.-FIXAR el termini de presentació de dubtes i aclariments fins el dia 10 de juliol de 2015 a les 14'00 hores mitjançant correu electrònic adreçat a secciocontractacio@palma.es, la qual resolució es sotmetrà a la Junta de Govern del 15 de juliol de 2015 i serà publicada al Perfil del Contractant d'aquest ajuntament el dia següent, 16 de juliol de 2015. Aquest acord es publicarà al DOUE, BOE i BOIB.Composició Comitè d'Experts:
- Joan Díaz Ferretjans, responsable d'Explotació de sistemes de la OTIC del Servei de Salut del Govern de les Illes Balears. 

- José Miguel del Moral Fernández, responsable d'Administració i operacions OTIC del Servei de Salut del Govern de les Illes Balears.

- Miguel Ángel Simonet, responsable de IT a EMAYA.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2015-013-A

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
14/01/2016

Adjudicatari:
La Junta de Govern de Palma, en sessió de dia 15 de juliol de 2015, acordà renunciar a la licitació i ordenà a l'Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació que nomeni l'equip de treball necessari per a dur a terme la redacció dels nous plecs.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010