Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEI D'AJUDA A DOMICILI (SAD)

Es convoca una sessió pública de la Mesa de Contractació per al proper dilluns, dia 14 de setembre, a les 9 h al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Palma, en la qual es donarà compte del resultat de l'obertura, en acte intern, del sobre A i es procedirà a l'obertura pública del sobre B dels licitadors admesos.

La Junta de Govern de dia 08 de juliol de 2015 va acordar ampliar l'informació relativa al personal a subrogar i reanudar la licitació


Per Providència de Batlia s'ha dictat la suspensió de la licitació perquè amb la informació facilitada es fa impossible calcular la totalitat del cost econòmic. Es publica l'informe tècnic i la providència de Batlia. Publicat al BOIB núm. 88 de 13 de juny de 2015

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2015-014-A

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
10/11/2015

Adjudicatari:

SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL

NIF: B-48758890

Formalització del contracte:

La formalització del contracte no es podrà efectuar abans què transcorrin quinze dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data d'adjudicació JG:
05/11/2015

Preu de l'adjudicació:
5.449.427,00 € IVA inclòs per a 12 mesos de contracte

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010