Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEI DE TRANSPORT, COL·LOCACIÓ I RETIRADA DE INSTRUMENTS MUSICALS PER A LA BANDA MUNICIPAL DE PALMA

Es convoca una sessió pública de la Mesa de Contractació per al proper dilluns, 14 de setembre, a les 9h al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Palma, en la qual es donarà compte del resultat de l'obertura, en acte intern, del sobre A i es procedirà a l'obertura pública del sobre C dels licitados admesos.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2015-026-A

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
30/10/2015

Adjudicatari:

BIBILONI PONS GUILLERMO

DNI: 43053372-V

Formalització del contracte:

La formalització del contracte s'haurà de efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en el qual es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats .

Data d'adjudicació JG:
28/10/2015

Preu de l'adjudicació:

Per un 5% de percentatge de baixa damunt els preus unitaris màxims previst als plecs i la seva oferta econòmica del 27.08.2015

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010