Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEI WI-FI A LES ZONES I ESPAIS DETERMINATS PER L'AJUNTAMENT AMB LA CREACIÓ D'UN PORTAL WEB PROMOCIONAL CAPTIU PER EXPLOTACIÓ PUBLICITÀRIA PER PART DE L'AJUNTAMENT

Es convoca l'obertura pública de les Proposicions tècniques relatives als criteris avaluables mitjançant judicis de valor (Sobre B) per al proper dilluns, dia 28 de setembre de 2015, a les 9 h al Saló de Sessions.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2015-024-A

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
19/02/2016

Adjudicatari:

TELCO NET BALEAR SL (MALLORCA WIFI.COM)

NIF: B-57087520

Formalització del contracte:

La formalització del contracte s'haurà de efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en el qual es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats .

Data d'adjudicació JG:
17/02/2016

Preu de l'adjudicació:

Segons plecs i la seva oferta econòmica del 7.09.15, per un import de 31.093,12 € IVA inclòs (25.696,80 € més 5.396,32 € IVA) per a 2 anys de contracte.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010