Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Adjudicacions i formalitzacions

DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LA FASE E OBRA,RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ DEL PASSEIG DE RONDA DE LES MURADES DE PALMA, SECTOR BALUARD DEL PRÍNCEP

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2015-023-A

Procediment d'adjudicació:
Negociat sense publicitat

Tipus de contracte:
Altres

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
28/09/2015

Adjudicatari:

MARTINEZ LAPEÑA - TORRES ARQUITECTOS SL

NIF: B-08364028

Formalització del contracte:

La formalització del contracte s'haurà de efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en el qual es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats .

Data d'adjudicació JG:
09/09/2015

Preu de l'adjudicació:

85.071,77 € amb l'IVA inclòs.

70.307,25 € més 14.764,52 € d'IVA.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010