Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEI DE PRODUCCIÓ ARTÍSTICA, TÈCNICA I DE GESTIÓ DE LA CAVALCADA DE REIS 2016 i 2017

Es convoca una Mesa de Contractació extraordinària i urgent per a l'obertura pública la proposta tècnica relativa als criteris de valoració mitjançant judicis de valor (Sobre B) per al proper dimecres, dia 21 d'octubre de 2015, a les 12 h al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Palma.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2015-025-A (2)

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
11/11/2015

Adjudicatari:

GRUP TRUI MALLORCA SL

NIF: B-57634131

Formalització del contracte:

La formalització del contracte no es podrà efectuar abans què transcorrin quinze dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data d'adjudicació JG:
05/11/2015

Preu de l'adjudicació:

425.740,19 € amb IVA inclòs

351.851,40 € més 73.888,79 € d'IVA per dos anys de contracte

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010