Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat de l'Habitatge - RIBA

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE PEL CENTRE SANITARI DE PROTECCIÓ D'ANIMALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA

NO HA CONCORREGUT CAP LICITADOR

La Mesa de Contractació, en sessió interna de dia 6 de novembre de 2015, ha acordat proposar a l'òrgan de contractació que declari DESERTA aquesta licitació.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2015-016-S (2)

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
23/12/2015

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010