Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

OBRES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DEL VOLADIS DE L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT DE PALMA

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2016-004-O

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
17/06/2016

Adjudicatari:

ARTE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN SL (ARTYCO)

NIF: B-01383587

Formalització del contracte:

La formalització del contracte s'haurà de efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en el qual es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats .

Data d'adjudicació JG:
15/06/2016

Preu de l'adjudicació:

182.108,46 € amb l'IVA inclòs.

150.502,86 € més 31.605,60 € d'IVA.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010