Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

EXECUCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR PER VIA D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DERIVADES D'EXPEDIENTS DE DISCIPLINA URBANÍSTICA I PROTECCIÓ DE L'EDIFICACIÓ.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2016-006-O

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
26/07/2016

Adjudicatari:

SORT D'ENFORA SL

NIF: B-57275653

Formalització del contracte:

La formalització del contracte s'haurà de efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en el qual es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats .

Data d'adjudicació JG:
20/07/2016

Preu de l'adjudicació:

Segons plecs i la seva proposta econòmica de dia 10 de maig de 2016, per un 42% percentatge de baixa sobre preus unitaris i descomposts publicats pel Col.legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010