Inici ->  Empreses, organismes i altres -> PMEI

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEI DE PREVENCIÓ DE L'ABANDONAMENT EDUCATIU: PROJECTE REFORÇAT

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2016-019-A

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
31/07/2017

Adjudicatari:

ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL

NIF: B-07526007

Formalització del contracte:

La formalització del contracte no es podrà efectuar abans què transcorrin quinze dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data d'adjudicació JG:
26/07/2017

Preu de l'adjudicació:

Segons plecs i la seva oferta econòmica de 13.09.16, per import de 443.591,30€ IVA inclòs (403.264,82 € més 40.326,48 € d'IVA) i preu per sessió de 26,25 € IVA inclòs, per a 20 mesos de contracte.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010