Inici ->  Empreses, organismes i altres

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SUBMINISTRAMENT DE PILONS I BALISES DE PROTECCIÓ (3 LOTS)

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2016-029-S

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
23/05/2017

Adjudicatari:

LOT 1 i 2: MIGUEL CRUSELLAS DORSA (ACRUDOR) DNI: 37662639-R

LOT 3: OBRAS Y PAVIMENTACIONES INSULARES SL (OPI) NIF: B-57065104

Formalització del contracte:

La formalització del contracte s'haurà de efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en el qual es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data d'adjudicació JG:
17/05/2017

Preu de l'adjudicació:

LOT 1: Per un preu unitari de 62,00 € amb l'IVA exclòs

LOT 2: Per un preu unitari de 98,00 € amb l'IVA exclòs

LOT 3: Per un preu unitari de 162,38 € amb l'IVA exclòs 

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010