Inici -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL LLEURE DE JOVES ALS BARRIS (DINAMO)

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2016-030-A

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
22/05/2017

Adjudicatari:

La JG de dia 10.05.2017 acordà excloure :

- Les empreses FUNDACIÓ PERE TARRÈS I LIREBA SERVEIS INTEGRATS SL ja que no han assolit la puntació mínima exigida.

- L'empresa ESPORTS 85 SL ja que no cumpleix l'apartat 2 de l'article 60 del TRLLCSP

La JG també acordà declarar deserta la licitació ja que totes les empreses han quedat excloses.

Data d'adjudicació JG:
10/05/2017

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010