Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

VENDA DE FERRALLES FÈRRIQUES, NO FÈRRIQUES I RESIDUS VARIS NO PERILLOSOS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-001-P

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Privats

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
05/05/2017

Adjudicatari:

ADALMO SL

NIF: B-07047525

Formalització del contracte:

La formalització del contracte s'haurà de efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en el qual es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats .

Data d'adjudicació JG:
03/05/2017

Preu de l'adjudicació:

Segons plecs i la seva proposta econòmica de 09.02.2017, per un import percentual constants del 102 % a aplicar als preus unitaris fixats al punt B del quadre annex dels plecs.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010