Publicador de continguts

Consultes generals del PGOU vigent

AVÍS IMPORTANT:

En l'atenció presencial de les consultes generals es facilitarà la normativa urbanística relativa a un emplaçament concret, però no es resoldran les consultes tècniques sobre la normativa urbanística d'aplicació. Aquestes consultes es resoldran segons s'explica a l'apartat "Consultes tècniques d'Informació Urbanística amb cita prèvia"

Si únicament necessitau conèixer la normativa urbanística en un emplaçament determinat, ho podeu sol·licitar a través de l'adreça electrònica guia2014@palma.cat ; al tel. 971 22 59 00, extensió 8153 o 8156, de dilluns a divendres de 9 a 13 h; o bé podeu acudir sense cita prèvia a la planta baixa de les Oficines de la Gerència d'Urbanisme d'Avingudes (av. de Gabriel Alomar, 18, baixos) els dimarts i dijous de 9 a 11 h.

Recordau que podeu consultar el planejament al següent enllaç: https://www.palma.cat/planeamiento-vigente

I, el document de la Revisió del planejament, aprovat inicialment, al següent enllaç: https://modeldeciutatgis.palma.cat/opg/aprobacion_inicial