Publicador de continguts

Consultes tècniques d'Informació Urbanística amb cita prèvia

AVÍS IMPORTANT 

La durada prevista per a les cites és de 20 minuts. S'admet un màxim de 2 cites per persona i dia. 

És important que comproveu que el telèfon de contacte i l'adreça electrònica que facilitau a la sol·licitud de la cita siguin correctes, ja que aquests seran els mitjans per a contactar amb vós. 

És important que cancel·leu prèviament la vostra cita si no hi podeu assistir, ja que, en cas de no assistir-hi sense cancel·lar-la, no podreu reservar una nova cita amb aquest servei durant un període mínim d'un mes; tot això amb l'objecte que les cites que no s'hagin de fer servir s'alliberin per a poder atendre'n el major nombre possible amb els mitjans de què es disposa. 

Si únicament necessitau conèixer la normativa urbanística en un emplaçament determinat, ho podeu sol·licitar a través de l'adreça electrònica guia2014@palma.cat; al tel. 971 22 59 00, extensió 8153 o 8156, de dilluns a divendres de 9 a 13 h; o bé pot acudir sense cita prèvia a la planta baixa de les Oficines de la Gerència d'Urbanisme d'Avingudes (av. de Gabriel Alomar, 18, baixos) els dimarts i dijous de 9 a 11 h. 

Recordau que podeu consultar el planejament al següent enllaç: clic aquí

I, el document de la Revisió del planejament, aprovat inicialment, al següent enllaç: clic aquí  

QUÈ PODEU CONSULTAR? 

Els tècnics d'Informació Urbanística resoldran consultes tècniques sobre la normativa urbanística d'aplicació. 

QUIN ÉS EL PROCEDIMENT? 

Les cites poden ser telefòniques, per videoconferència o presencials.

En cas de voler una cita telefònica o per videoconferència, n'heu de seleccionar com a tipus "tècnica telefònica/videoconferència". Si voleu una cita presencial, n'heu de seleccionar com a tipus "tècnica presencial". 

Recordau que les cites presencials han de ser utilitzades preferentment per persones físiques no professionals que no hagin de relacionar-se obligatòriament amb l'Administració per mitjans telemàtics, conformement al que disposa l'art. 14 de la Llei 39/2015, d'1 de octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

CITES TELEFÒNIQUES 

L'horari de les cites telefòniques és dimarts i dijous d'11.20 a 13 h.

És important que comproveu que el telèfon de contacte que facilitau a la sol·licitud de la cita és correcte, ja que, a l'hora prevista per a aquesta, el tècnic us hi telefonarà. 

Recordau triar com a modalitat per a la cita "telèfon" quan empleneu les dades de la vostra sol·licitud. 

CITES PER VIDEOCONFERÈNCIA

L'horari de les cites per videoconferència és dimarts i dijous d'11.20 a 13 h.

És important que comproveu que el telèfon de contacte que facilitau a la sol·licitud de la cita és correcte, ja que, si per problemes tècnics no és possible establir la connexió per videoconferència, el tècnic que us atendrà us telefonarà al número que heu facilitat a l'hora prevista per a la cita. 

Recordau triar com a modalitat per a la cita "videoconferència" quan empleneu les dades de la vostra sol·licitud.

Per a realitzar la videoconferència, necessitareu un dispositiu (ordinador, mòbil o tauleta tàctil) amb accés a Internet. 

Per a accedir a la videoconferència haureu de pitjar damunt l'enllaç que rebreu, el dia i l'hora de la cita programada amb Informació Urbanística. 

Hi podreu entrar emprant el programa o l'app de Microsoft Teams, o des de qualsevol navegador compatible, com Microsoft Edge, Chrome o Firefox.

Una vegada que hàgiu accedit a la videoconferència, s'obrirà un portal de espera fins que el tècnic que us ha d'atendre us doni accés. 

CITES PRESENCIALS 

L'horari de les cites presencials és dimecres d'11.20 a 12:20 h. 

El dia i a l'hora de la cita programada amb Informació Urbanística heu d'anar a la planta baixa de les Oficines de la Gerència d'Urbanisme d'Avingudes (av. de Gabriel Alomar, 18, baixos), concretament a la Taula de Planejament. 

Si voleu sol·licitar una cita feis clic aquí 

Si voleu cancel·lar una cita feis clic aquí